Lütfen Sözleşmeyi Okuyunuz ! Ürün İade Sözleşmesi

Bogahost.com üzerinden satın alınan ürünlerin iade ve değişim koşulları, ürünün nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlamıştır.İade Şartları
 • 1. Hizmet ifasına başlanmamış olması
 • 2. İadesi talep edilen ürünün bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikle yeniden satılabilir olması
 • 3. İade talebinin satın almayı takip eden 3 iş günü içerisinde ürünün nihai sahibi tarafından Bogahost.com’e yazılı olarak bildirilmiş olması
 • 4. Son 15 (on beş) gün içerisinde aynı ürün ve/veya ürün grubuna mensup diğer ürünler için ürünün nihai sahibinin daha önceden olumlu sonuçlanmış bir iade talebinin olmaması
 • 5. Ürünü beğenmemek bir iade sebebi değildir.
 • 6. İade edilecek ürün herhangi bir hasar görmemiş olmalıdır(işletim sistemi çökmesi,internet sorunu başlaması,virüs bulaşması,pornografik içerik barındırma)


İade talep edilemeyecek ürünler
Hizmet ifasına başlanması ve/veya iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.
 • 1. Domain (alan adları)
 • 2. Marka Tescil Hizmet ve Harç Bedelleri
 • 3. Her nevi danışmanlık ve aracılık hizmetleri
 • 4. Her nevi teknik destek hizmetleri
 • 5. Her nevi üçüncü taraf tedariki ile edinilmiş ürünler
 • 6. Her nevi ücretsiz hizmet ve/veya ürünler
 • 7. Tema, Script Yazılımları
 • 8. Search Engine Optimization Hizmleti


İade usulü
Bogahost.com, yukarıda açıklanan iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda tanımlanan iade şartlarının sağlanması halinde, aşağıdaki usul ve kurallara bağlı kalmak koşulu ile nihai tüketici talebini takip eden 15 (on beş) işgünü içerisinde aşağıdaki iade usullerini uygular.
 • Nakit İadeler:
 • İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, iade kapmasında, sorun teşkil etmeyecek nedenlerden dolayı istek yapılmasından doğan geri ödemede, alıcı tarafından gönderilen ücretin %60ı geri iade yapılmaktadır. %40 ürün hizmet kullanım, satış, bankalar arası etkileşim ücreti olarak kesilmektedir.
 • Alış-veriş kredisi olarak iade:
 • İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenen miktarın sadece %20 (yüzde elli)'si geri ödenir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.


İade talebinin Bogahost.com’a iletimi
İade talepleri, satın almayı takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde;
 • 1. İadeye konu olan ürün / hizmet
 • 2. İade sebebi (varsa)
 • 3. Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi)
Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu Bogahost.com üye hesabında yer alan, doğrulanmış elektronik posta adresi üzerinden [email protected] adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi işleme alınmayacaktır.

İade talebinin reddi
Bogahost.com, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.

İade talebinden cayma
Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.